برگزاری کارگاه آموزشی در دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

چهارمین نشست تخصصی دانش افزایی اعضای هیأت علمی دانشگاه با عنوان روش و مدیریت تدریس از تاریخ   نهم تیرماه به مدت دو روز در سالن اجتماعات شهید بهشتی دانشگاه برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی این نشست، در ادامه سلسله نشست های تخصصی دانش افزایی اعضای هیأت علمی و با هدف توانمندسازی و ارتقای سظح دانش و مهارت های اعضای هیأت علمی در حوزه های مختلف برگزار می شود.

آشنایی با انواع شیوه های نوین سنجش و تدریس ، آشنایی با انواع رسانه های آموزشی و همچنین بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای نوین آموزشی از مباحث مورد بحث در نشست تخصصی می باشد.

جهت مطالعه این رویداد علمی مهم به پیوند دانشگاه علامه طباطبائی سایت مراجعه نمائید .

 

Leave a reply