تبریک سال نو

نگاهتان به آسمان باشد …

بهترین آرزوها را برایتان به دست فرشتگان سپرده ام

Leave a reply