معرفی کتاب‌های ترجمه شده در سال تحصیلی ۹۴-۹۳

معرفی کتاب‌های ترجمه شده در سال تحصیلی ۹۴-۹۳

این کتاب چارچوب، اصول و دستورالعمل های یادگیری تلفیقی در آموزش عالی را معرفی می‌نماید.

Leave a reply