جلسه دفاع آقای دکتر صفوی

20150201_165045جلسه دفاع آقای دکتر سید محمدرضا صفوی روز یکشنبه ۱۲ بهمن در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار گردید.

عنوان رساله: طراحی و ارزشیابی اثربخشی الگوی آموزش قرآن کریم در دوره ابتدایی

استاد راهنما دکتر زارعی زوارکی

اساتید مشاور: دکتر دلاور و دکتر ملکی

اساتید داور: دکتر بهشتی و دکتر عمادی

Leave a reply