جلسه دفاع خانم دکتر مخبری

IMG_1683جلسه دفاع خانم دکتر مونا مخبری روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۹۳ در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار گردید.

عنوان رساله: طراحی الگوی اثربخش عوامل آموزشی مبتنی بر وب در درس قرآن کریم

استاد راهنما دکتر علی آبادی

اساتید مشاور: دکتر زارعی زوارکی و دکتر نیلی احمدآبادی

اساتید داور: دکتر رشیدی و دکتر سراجی

Leave a reply