معرفی کتاب ترجمه شده در سال ۹۴

معرفی کتاب ترجمه شده در سال ۹۴

عنوان: تدریس اثر بخش با فناوری‌های اینترنت

نویسنده: آلن پریچارد

مترجمان: دکتر اسماعیل زارعی زوارکی و حسین دهقانزاده

سال نشر: ۱۳۹۴

انتشارات علمی فرهنگی

کتاب حاضر با هدف معرفی ظرفیت‌ها و امکان‌های فناوری‌های مبتنی بر اینترنت در فرایند تدریس و یادگیری، به‌ویژه در دورۀ ابتدایی، طراحی و تدوین شده است.  این کتاب ضمن معرفی چندین مطالعۀ موردی به معلمان کمک می‌کند که در عمل به صورت هدفمند فناوری را با فرایند تدریس و یادگیری خود و دانش‌آموزان کلاس تلفیق کنند. مطالعۀ موردی و پروژه‌های معرفی‌شده در این کتاب راهنمای عملی خوبی برای درس «روش‌ها و فنون تدریس» در دورۀ کارشناسی و «روش تدریس پیشرفته» در دورۀ کارشناسی ارشد در اختیار دانشجویان و استادان قرار می‌دهد  .

Leave a reply