معرفی کتاب‌ ترجمه شده در سال ۹۴

معرفی کتاب‌ ترجمه شده در سال ۹۴

عنوان :  فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه

(چگونه از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای حمایت از دانش‌آموزان با نیازهای ویژه استفاده کنیم؟)

نویسنده: آنی اسپاروهاک و یسانی هیلد

مترجمان: دکتر اسماعیل زارعی زوارکی و الهه ولایتی

سال نشر: ۱۳۹۴

انتشارات آوای نور

کتاب حاضر به معرفی امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات و چگونگی بهره گیری از آن برای کمک به دانش آموزان به ویژه دانش آموزان با نیازهای ویژه می پردازد. همچنین در این کتاب به رویکردهایی اشاره شده است که معلم می تواند به صورت هدفمند از فناوری های کمکی در کلاس درس آموزش ویژه استفاده کند. به عبارت دیگر این کتاب به این سوال پاسخ خواهد داد که چگونه از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای حمایت و پشتیبانی از دانش آموزان دارای نیازهای آموزشی ویژه استفاده کنیم.

 

 

Leave a reply