برگزاری کرسی ترویجی

کرسی ترویجی با عنوان نقدی بر برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش از منظر حیطه بین شخصی در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می گردد.

ارائه دهنده: دکتر اسماعیل زارعی زوارکی

ناقدین: دکتر داریوش نوروزی و دکتر علیرضا مقدم

مدیر جلسه: دکتر حسن ملکی

زمان: دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰

محل: سالن اجتماعات دانشکده علوم و ارتباطات، پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی

به شرکت کنندگان در این نشست گواهی توسط انجمن علمی تکنولوژی آموزشی ارائه خواهد شد.

چهارمین کرسی ترویجی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

 

Leave a reply