روز عرفه و یاد شهید حججی عزیز

روز عرفه و یاد شهید حججی عزیز

حججی عزیز ، ای شهید شاهد

تو حجت را بر همگان تمام کردی ، نه آن زمانی که سر نازنینت از بدن مطهرت جدا شد ، بلکه آن زمانی که به پای پدر و مادرت افتادی و غرق بوسه کردی .

نمی دانم برای کدامیک از لحظه ها یت گریه کنم ؛ از لحظه وداع عاشقانه ات در حرم پاک و نورانی رضوی و در دیار یار یا از لحظه وداع عارفانه ات از خانواده یا از لحظه های سخت اسارت و غربت یا از لحظه شهادت که غریبانه بود و بهت آور و البته غرور آفرین و ماندگار در تاریخ .

عزیز بزرگوار ، دستمان را بگیر و در این روز عرفه ، عرفان را به ما بیاموز و زندگی را برایمان معنا کن . از اردوهای جهادی بگو و از طعم تلخ محرومیت در مناطق دوردستی که رفته ای ، قصه ای پر غصه ساز کن . اینجا هوا ابری بلکه طوفانی است . 

دستمان را بگیر … تو حجت را بر همگان تمام کردی … آفرین بر تو… درود و سلام انبیاء و اولیاء و فرشتگان مقرب الهی گوارای وجودت .

عرفه ۱۳۹۶

Leave a reply