رزومه

Zaraiiبسمه تعالی

سوابق آموزشی، علمی و پژوهشی(رزومه)

تا تاریخ پاییز ۹۴

دریافت فایل رزومه

نام و نام خانوادگی  :اسمعیل زارعى زوارکى

مرتبه علمی :دانشیار پایه ۱۷

آدرس محل کار: گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی

تلفن:۰۲۱-۴۸۳۹۳۱۷۲

پست الکترونیکی: ezaraii@yahoo.com

آدرس وب سایت: www.zaraii.com

 

سوابق تحصیلی

 1. دکتری علوم تربیتی (گرایش فناوری آموزشی)، دانشگاه پنجاب چندیگر
 2. کارشناسی ارشد علوم تربیتی (گرایش کودکان استثنایی)، دانشگاه علامه طباطبائی
 3.  کارشناسی علوم تربیتی (گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنایی )، دانشگاه فردوسی مشهد

 

 عناوین دروس تدریس شده

الف) دوره ی کارشناسی:

 1. ارزیابی نظام های کوچک آموزشی
 2. اصول برنامه ریزی درسی و تحلیل محتوا
 3. مقدمات تکنولوژی آموزشی
 4. روش ها و فنون تدریس
 5. مبانی ارتباط انسانی
 6. طراحی نظام های آموزشی
 7. مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی

ب) دوره ی کارشناسی ارشد:

 1. مبانی‌و‌اصول‌نظری‌تکنولوژی‌آموزشی
 2. تکنولوژی‌آموزشی‌پیشرفته
 3. روش های تدریس پیشرفته
 4. سمینار (تحقیق و تتبع نظری)
 5. سمینار
 6. طراحی مراکز یادگیری

ج) دوره دکتری:

 1. کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش ویژه
 2. طراحی آموزشی مبتنی بر وب
 3. آموزش از راه دور با تاکید بر آموزش الکترونیکی
 4. تکنولوژی آموزشی با تاکید بر یادگیری الکترونیکی

تالیف و ترجمه کتاب:

الف) تالیف:

 1. زارعی زوارکی، اسمعیل (۱۳۸۷). طراحی مراکز یادگیری براساس الگوی ASSURE، رشد فرهنگ.
 2. زارعی زوارکی، اسمعیل و صفوی، سید محمدرضا(۱۳۸۹). روشهای نوین پرورش خلاقیت، رشد فرهنگ.
 3. زارعی زوارکی، اسمعیل و مرادی، رحیم(۱۳۹۳).  اختلالات طیف اوتیسم مفاهیم، نظریه ها و راهبردهای آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 4. زارعی زوارکی، اسمعیل و قاسم تبار، سیدعبدالله و مومنی راد، اکبر(۱۳۹۲). مبانی نظری و عملی کاربرد اینترنت در فرایند تدریس و یادگیری، انتشارات آوای نور.
 5. زارعی زوارکی، اسمعیل، مرتضوی نصیری، سیدحسن، عقیق،کمال، شریفی یگانه، نگار و رضوی سیدعباس (۱۳۸۴). واژه نامه سنجش، اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، سازمان سنجش و آموزش کشور.

ب) ترجمه:

 1. زارعی زوارکی، اسمعیل و صالحی، وحید(۱۳۸۸).  راهنمای عملی یادگیری و تدریس تلفیقی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 2. زارعی زوارکی، اسمعیل و طاهری، فرناز(۱۳۹۳).  برنامه درسی قدرت مغز، پژوهشکده آموزش باز و از راه دور دانشگاه پیام نور.
 3. زارعی زوارکی، اسمعیل و زین آبادی، حسن رضا (۱۳۸۴).  راهنمای خود ارزشیابی، انتشارات علوم و فنون
 4. زارعی زوارکی، اسمعیل(۱۳۷۷). راهنمای رشد کودکان از تولد تا پنج سالگی، چاپ ونشر بنیاد(متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی).
 5. زارعی زوارکی، اسمعیل و صفایی موحد،سعید(۱۳۸۹). نظام آموزش از راه دور، انتشارات علمی و فرهنگی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری.
 6. زارعی زوارکی، اسمعیل و صفایی موحد، سعید(۱۳۸۴). یادگیری الکترونیکی در قرن ۲۱، انتشارات علوم و فنون.
 7. زارعی زوارکی، اسمعیل و جعفرخانی، فاطمه(۱۳۹۰).  فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه، انتشارات آوای نور.
 8. زارعی زوارکی، اسمعیل و موسی رمضانی، سونیا و سعیدپور، مرضیه(۱۳۹۳). یادگیری تلفیقی در آموزش عالی، انتشارات آوای نور.

طرح های تحقیقاتی

 1. بررسی دوره دکتری تکنولوژی آموزشی در سطح جهانی و ارائه برنامه ای جامع جهت راه اندازی این دوره در دانشگاه علامه طباطبائی
 2. بررسی تحلیلی برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی جهت ارائه برنامه ای مناسب در دانشگاه علامه طباطبائی

فعالیت های پژوهشی/ اجرایی

سمت‌های اجرایی

 

 1. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
 2. مدیر گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی
 3. مدیر گروه علوم تربیتی واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی
 4. مدیرگروه مجموعه علوم تربیتی ۲ آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
 5. مسئول و عضو کمیته مصاحبه کننده از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون نیمه متمرکز دکتری تکنولوژی آموزشی از سال ۱۳۸۸تاکنون در دانشگاه علامه طباطبائی.
 6. مسئول و عضو کمیته آزمون جامع دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
 7. مدیر کارگروه تخصصی بازنگری برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی
 8. مسئول کمیته تکنولوژی و عضو شورای بازنگری دروس کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
 9. طراح و مجری راه اندازی دوره دکتری تکنولوژی آموزشی در دانشگاه علامه طباطبائی برای اولین بار در ایران
 10. مسئول راه اندازی گروه علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی و برنامه ریزی آموزشی) در مقطع کارشناسی ارشد واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی برای اولین بار در ایران
 11. عضو شورای سیاستگذاری قطب علمی تکنولوژی آموزشی در پزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 12. عضو کارگروه تعلیم و تربیت شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
 13. عضو شورای پژوهشی پژوهشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی
 14. استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
 15. استاد راهنمای آموزشی دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۴ رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
 16. عضو کمیته تهیه محتوای آموزش الکترونیکی دروس دندانپزشکی عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 17. مسئول بازنگری سرفصل دروس تکنولوژی آموزشی در کارگروه ویژه تعلیم وتربیت شورای تحول و ارتقائ علوم انسانی
 18. عضو هیئت موسس انجمن فناوری آموزشی ایران
 19. عضو هیئت رئیسه انجمن فناوری آموزشی ایران
 20. عضو کمیته آزمون جامع رشته تکنولوژی آموزشی پردیس دانشگاهی شماره۲ دانشگاه علامه طباطبائی
 21. عضو وابسته گروه علوم تربیتی (کمیته تخصصی تکنولوژی آموزشی) پردیس دانشگاهی شماره ۲ دانشگاه علامه طباطبائی
 22. دبیر علمی همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی: بستری برای آموزش و یادگیری، دانشگاه علامه طباطبائی
 23. عضو کمیته  راه اندازی رشته تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی مقطع کارشناسی ارشد
 24. عضو کمیته علمی همایش ملی آموزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 25. داور مقالات علمی نشریات علمی پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی
 26. داور مقالات همایش ملی آموزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 27. داور مقالات کنفرانس ملی و بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
 28. عضو کمیته مصاحبه کننده از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون نیمه متمرکز دکتری تکنولوژی آموزشی در سال ۱۳۹۳ در دانشگاه تربیت مدرس
 29. عضو انجمن بین المللی کاربرد کامپیوتر در تعلیم و تربیت ( AACE )
 30. عضو انجمن یادگیری الکترونیکی ایران ( یادا )
 31. عضو انجمن پژوهشهای آموزشی ایران
 32. همکاری علمی با مرکز مطالعات ، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور
 33. عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
 34. کارشناس پژوهشی مرکز پژوهشهای اجتماعی نهادریاست جمهوری
 35. دبیر پاره وقت آموزش و پرورش ناحیه ۲ مشهد
 36. تدریس در دانشگا ههای تهران ، تربیت مدرس ، شهید بهشتی ، دانشگاه شاهد، علوم اراک ، آزاد اسلامی اراک،مرکز آموزش مدیریت دولتی اراک ، واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، واحد تهران جنوب ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و دانشگاه علوم انتظامی به عنوان استاد مدعو

همکاری در نشریات به عنوان عضو هیات تحریریه

 1. فناوری آموزش و یادگیری، علمی پژوهشی
 2. فصلنامه مهندسی آموزشی تکنولوژی آموزشی و طراحی آموزشی، علمی پژوهشی
 3. مطالعات پیش دبستان و دبستان، علمی پژوهشی
 4. ۴٫     فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، علمی پژوهشی

 

مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها ی آموزشی

 1. کارگاه آموزشی استفاده از سیستم های چندرسانه ای و شبکه در امر آموزش برای اساتید و مربیان مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مجری، ایران، تهران
 2. کارگاه آموزشی آشنایی دانشجویان جدیدالورود تکنولوژی آموزشی در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، مجری، ایران، تهران
 3. کارگاه آموزشی رسانه ها و وسایل آموزشی برای اساتید و مربیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، مجری، ایران، یزد
 4. کارگاه آموزشی بهره گیری از منابع اینترنتی در فعالیت های علمی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، مجری، ایران، تهران
 5. کارگاه آموزشی تکنولوژی آموزشی و رسانه های آموزشی با تاکید بر آموزش الکترونیکی برای اساتید و مربیان مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مجری، ایران، تهران
 6. طراحی و اجرای نمایشگاه تحصصی تکنولوژی آموزشی در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، مجری، ایران، تهران
 7. کارگاه آموزشی طراحی آموزشی بر اساس الگوی ASSURE برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، مجری، ایران، تهران
 8. کارگاه آموزشی سنجش و ارزشیابی در آموزش عالی برای اساتید و مربیان مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مجری، ایران، تهران
 9. کارگاه طراحی آموزشی بر مبنای الگوی ASSURE برای کارشناسان ارشد و مدیران مرکز آموزش شرکت ملی نفت ایران، مجری، ایران، تهران

۱۰٫ طراحی و برپایی نمایشگاه تخصصی تکنولوژی آموزشی در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، مجری، ایران، تهران

۱۱٫ کارگاه آموزشی آشنایی با تکنولوژی آموزشی در کلاس دس برای اساتید و مربیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، مجری، ایران، تهران

۱۲٫ کارگاه آموزشی تکنولوژی آموزشی برای اساتید دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مجری، ایران، کرمانشاه

۱۳٫ کارگاه آموزشی روش های نوین آموزش برای اساتید و مربیان سازمان نقشه برداری کشور، مجری، ایران، تهران

۱۴٫ کارگاه آموزشی دانش افزایی اساتید دانشگاه علم و صنعت با موضوع : روشها و فنون تدریس، مجری، ایران، تهران

۱۵٫ کارگاه آموزشی روشهای نوین تدریس برای اساتید و مربیان دانشکده صدا و سیما ی جمهوری اسلامی ایران، مجری، ایران، تهران

۱۶٫ کارگاه آموزشی روش تدریس ویژه داوران جشنواره روش های برتر تدریس مبتنی بر ICT برای معلمان و داوران جشنواره آموزش و پرورش استان تهران، مجری، ایران، تهران

۱۷٫ کارگاه آموزشی معرفت افزایی اعضای هیات علمی، مدرس، ایران، تهران

۱۸٫ کارگاه آموزشی تکنولوژی آموزشی گذشته، حال و آینده ویژه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و دانشجویان ارشد علوم تربیتی، مجری، ایران، تهران

۱۹٫ کارگاه آموزشی شیوه های نوین تدریس و تکنولوژی های نوین، مجری، ایران، تهران

۲۰٫ کارگاه آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش برای گروه های ویژه اجتماعی، مجری، ایران، تهران

۲۱٫ کارگاه آموزشی موتورهای جستجوگر پیشرفته، مجری، ایران، تهران

۲۲٫ شرکت در کارگاه شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ( عضو کارگروه تعلیم و تربیت )، ایران، تهران

۲۳٫ شرکت در کارگاه بازنگری دروس دوره کارشناسی رشته های علوم تربیتی و روانشناسی در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ( عضو کمیته بازنگری دانشکده و دبیر جلسات کارگاه )، ایران، تهران

۲۴٫ شرکت در کارگاه طرح ضیافت اندیشه استادان، ایران، مشهد

۲۵٫ شرکت در کارگاه طرح ضیافت اندیشه استادان، ایران، مشهد

۲۶٫ شرکت در کارگاه ضیافت اندیشه قرآنی استادان دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع : اصول تعلیم و تربیت اسلامی، ایران، تهران

۲۷٫ شرکت در جلسه دیدار مسئولین دانشگاه علامه طباطبائی با مراجع معظم تقلید قم (حضرت آیت الله جوادی آملی و آیت الله سبحانی، ایران، قم

۲۸٫ شرکت در کارگاه ضیافت اندیشه استادان دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع : اخلاق حرفه ای، ایران، مشهد

۲۹٫ شرکت در طرح دانش افزایی اعضای هیات علمی، ایران، مشهد

۳۰٫ شرکت در کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل : ویژه اعضای هیات علمی منتخب دانشگاههای سراسر کشور ( به عنوان نماینده دانشگاه علامه طباطبائی در کمیته پدافند غیر عامل )، ایران، تهران

مقاله ها

مقالات منتشر شده در نشریات داخلی

 1. نرجس خواتون، اویسی، زارعی زوارکی، اسمعیل، مشهدی، مولود، امکانسنجی پخش تلویزیون اینترنتی در ایران به منظور ارائه مدلی برای راه اندازی آن در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، روانشناسی تربیتی
 2. زارعی زوارکی، اسمعیل، استراتژی های توسعه تکنولوژی اطلاعات …، روانشناسی و علوم تربیتی
 3. زارعی زوارکی، اسمعیل، تحلیل و ارزشیابی محتوای چند رسانه ای های …، روانشناسی و علوم تربیتی
 4. زارعی زوارکی، اسمعیل، بررسی تحلیلی برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی …، روانشناسی و علوم تربیتی
 5. زارعی زوارکی، اسمعیل، بررسی دوره دکتری تکنولوژی آموزشی در سطح جهانی جهت ارائه …، روانشناسی و علوم تربیتی
 6. زارعی زوارکی، اسمعیل، سنجش و ارزشیابی آموزش الکترونیکی : گزارش موردی از دوره آموزش …….، اندازه گیری تربیتی، اول
 7. زارعی زوارکی، اسمعیل، بررسی میزان تاثیر چندرسانه ای آموزشی مواد توهم زا بر نگرش و آگاهی دانش آموزان، اعتیاد پژوهی
 8. زارعی زوارکی، اسمعیل، ارزشیابی مراکز یادگیری سازمان آموزش و پرورش استثنایی …، پژوهش در نظام های آموزشی، چهارم، نهم
 9. زارعی زوارکی، اسمعیل، اثربخشی آموزش مهارت های شناختی و فراشناختی بر میزان استفاده …، روانشناسی و علوم تربیتی، ششم
 10. زارعی زوارکی، اسمعیل، معماری مجدد آموزش عالی برای دانشجویان با نیازهای آموزشی ویژه ….، روانشناسی افراد استثنایی، اول
 11. زارعی زوارکی، اسمعیل، تاثیر استفاده از کار پوشه الکترونیکی بر نگرش ، انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی …، اندازه گیری تربیتی، دوم
 12. زارعی زوارکی، اسمعیل، پرورش خلاقیت با بهره گیری از روش بدیعه پردازی در درس زبان انگلیسی، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی
 13. زارعی زوارکی، اسمعیل، عباس پور، عباس، ملکی، حسن، طراحی برنامه درسی طب اورژانس نظامی در یک دانشگاه نظامی
 14. نثری، شبنم، زارعی زوارکی، اسمعیل، آرمند، محمد، رضایی، عیسی، طراحی و تولید کتاب درسی الکترونیکی و بررسی تاثیر آن بر یادگیری و نگرش دانشجویان، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی
 15. زارعی زوارکی، اسمعیل، ارزشیابی برنامه آموزش الکترونیکی رشته مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیر کبیر، پژوهش در نظام های آموزشی
 16. زارعی زوارکی، اسمعیل، عباس پور، عباس، ملکی، حسن، نقش طب نظامی در نیروهای مسلح و ضرورت توسعه برنامه های آموزشی تخصصی
 17. زارعی زوارکی، اسمعیل، ارزشیابی محتوای آموزش الکترونیکی، فناوری آموزش
 18. زارعی زوارکی، اسمعیل، تاثیر آموزشی چند رسانه ای بر میزان یادگیری و یادداری ریاضی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی، روانشناسی افراد استثنایی
 19. زارعی زوارکی، اسمعیل، علی زاده، حمید، تاثیر آموزش چند رسانه ای بر یادگیری درس زبان انگلیسی دانش آموزان کم بینا، کودکان استثنایی
 20. زارعی زوارکی، اسمعیل، طراحی آموزشی و محیط‏های یادگیری با رویکرد تلفیقی: نقدی بر مدل‏های پیشین و ارائه مدلی نوین در این زمینه، روانشناسی تربیتی
 21. زارعی زوارکی، اسمعیل، شریفی‌درآمدی،‌ پرویز، تاثیر آموزش چندرسانه ای بر رشد مهارت های اجتماعی، پژوهش های روانشناسی اجتماعی
 22. زارعی زوارکی، اسمعیل، مقایسه میزان انگیزه دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی مدارس هوشمند با مدارس عادی، فناوری آموزش
 23. زارعی زوارکی، اسمعیل، مطالعه تطبیقی مدیریت آموزشی و برنامه درسی مدارس هوشمند کشورهای استرالیا، مالزی و ایران، اندیشه های نوین تربیتی
 24. زارعی زوارکی، اسمعیل، محمد جانی، ابراهیم، مفیدی، فرخنده، بررسی جایگاه شهروند الکترونیک در کتاب کار و فن آموری پایه ششم ابتدایی، فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سوم، سوم
 25. ولایتی، الهه، زارعی زوارکی، اسمعیل، امیر تیموری‌، محمد حسن‌، تاثیر بازی رایانه ای آموزشی بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی، روانشناسی افراد استثنایی، سوم
 26. زارعی زوارکی، اسمعیل، بدلی، مهدی، امیر تیموری،‌ محمد حسن‌، بررسی تاثیر استفاده از اصول اولیه آموزش مریل بر میزان یادگیری و یادداری دانش آموزان، اندیشه های نوین تربیتی
 27. مرادی رحیم، شریفی‌ درآمدی،‌ پرویز، زارعی زوارکی، اسمعیل، تاثیر چندرسانه ای آموزشی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی پایه پنجم ابتدایی شهر تهران، فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، چهارم، اول
 28. زارعی زوارکی، اسمعیل، مقایسه اثر آموزش تلفیقی با آموزش سنتی بر تفکر انتقادی و شادکامی دانش آموزان، معرفت اخلاقی
 29. زارعی زوارکی، اسمعیل، کاربرد آموزش فن آوری چندرسانه ای در حیطه مهارت های اجتماعی دانش آموزان اتیسم، تعلیم و تربیت استثنایی
 30. زارعی زوارکی، اسمعیل، سنجش و ارزشیابی یادگیری الکترونیکی، نامه آموزش عالی، جدید
 31. زارعی زوارکی، اسمعیل، مدیریت نوآوری در فن آوری اطلاعات و ارتباطات، تعلیم و تربیت استثنایی
 32. زارعی زوارکی، اسمعیل، مقامی، حمیدرضا، سلیمانی، حسین، طراحی مراکز یادگیری در محیط آموزش الکترونیکی، نامه آموزش عالی، جدید
 33. زارعی زوارکی، اسمعیل، چند رسانه ای آموزشی و نقش آن در آموزش ویژه، تعلیم و تربیت استثنایی
 34. زارعی زوارکی، اسمعیل، جعفر خانی، فاطمه، بررسی کاربرد تصویر در آموزش ویژه، تعلیم و تربیت استثنایی
 35. زارعی زوارکی، اسمعیل، طوفانی نژاد، احسان، یادگیری تلفیقی رویکردی جدید در نظام آموزش، نامه آموزش عالی
 36. زارعی زوارکی، اسمعیل، طوفانی نژاد، احسان، معرفی رویکرد تلفیقی در آموزش و یادگیری، نامه آموزش عالی، جدید
 37. زارعی زوارکی، اسمعیل، آذرنوش ، مینا، درویش، راضیه، مطالعه تاثیر رویکرد تلفیقی بر غلاقه و انگیزش یادگیری فراگیران، مطالعات مدیریت انتظامی
 38. زارعی زوارکی، اسمعیل، مختاری، مصطفی، مفیدی ، فرخنده، میزان بهره مندی از مهارت های ارتباطی ،تفکری و پژوهشگری در میان دانش آموزان پایه پنجم ابتدائی شهر تهران، اندیشه های نوین تربیتی
 39. مقامی، حمید رضا، زارعی زوارکی، اسمعیل، دلاور، علی‌، نوروزی، داریوش، مقایسه تاثیر سه روش حضوری،الکترونیکی و تلفیقی بر یادگیری و یادداری دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، پژوهش در نظام های آموزشی
 40. احمدی فرد، الهام، زارعی زوارکی، اسمعیل، نوروزی، داریوش، تاثیر الگوی دریافت مفهوم بر میزان یادگیری و یادداری درس علوم، مهندسی آموزشی: تکنولوژی و طراحی آموزشی
 41. زارعی زوارکی اسمعیل، سیدی نظرلو، طاهر، سنجش میزان تعامل در برنامه درسی الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، اندازه گیری تربیتی
 42. زارعی زوارکی، اسمعیل، کشاورز رودکی ام البنین، فاتحی حمید، مغربی سینکی حامد، ملکی رضا، نیازسنجی اموزشی دانش اموزان مقطع راهنمایی در زمینه اگاهی از اعتیاد و مواد روان گردان به منظور طراحی برنامه اموزشی، پژوهش در سلامت روانشناختی
 43. اعتمادفر، ایرج، زارعی زوارکی، اسمعیل، عباس پور، عباس، تاثیر منتورینگ تلفیقی بر داربست زنی دانش راهبردی بر میزان یادگیری و یادداری، روانشناسی تربیتی
 44. زارعی زوارکی، اسمعیل، عوض زاده، ایرج، اصول طراحی چند رسانه ای های آموزشی، رشد تکنولوژی آموزشی
 45. زارعی زوارکی، اسمعیل، عوض زاده، ایرج، چند رسانه ای های آموزشی و فرایند یاد دهی-یادگیری، رشد تکنولوژی آموزشی
 46. زارعی زوارکی، اسمعیل، یادگیری الکترونیکی، رشد تکنولوژی آموزشی

مقالات منتشر شده در نشریات خارجی

 

 1. Zarei Zavaraki Esmaeel, Association of use of …, journal of all India Association For Educational Research, 17, 1-2
 2. Zarei Zavaraki Esmaeel, Afkhami Aghda Mohammad, Salmani Nodooshan Ebrahim, Comparison Between the Health Belief and the Theory of Rational Action in Health Pregnancy and Presenting a Suitable Mode, RESEARCH JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES, 6, 10
 3. Zarei Zavaraki Esmaeel, Jamebozorg Zahra, Salimi Mohammad, The process of effective utilizing instructional media and methods of health education, Journal Of Multilingual and Multicultural Development, 1, 75
 4. Zarei Zavaraki Esmaeel, Use of Network Communications in Academic …, ۱۲, ۱
 5. Zarei Zavaraki Esmaeel, Teaching English in Primary Schools: Necessity, Goals & Skills Priority, Journal of Science and today’s world, 3, 7
 6. Zarei Zavaraki Esmaeel, Maleki Hasan, Delavar Ali, An Introduction to Lifestyle: Origin of Existence and its Agency in Elementary Education, international journal of basic sciences & applied research, 3, 8

 

 1. 1.     مقالات ارائه شده در همایش‌های ملی
 2. زارعی زوارکی، اسمعیل، دومین همایش فناوری آموزشی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، تأثیر استفاده از ارتباطات شبکه ای در بازده های یادگیری دانشجویان
 3. زارعی زوارکی، اسمعیل، قادری، محمد صدیق، همایش هفته پژوهش دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، بررسی تطبیقی فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام های آموزشی استرالیا، آمریکا، هند و ایران
 4. زارعی زوارکی، اسمعیل، عوض زاده، ایرج، اولین همایش بین المللی کتاب درسی دانشگاهی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، اصول طراحی و تولید کتاب درسی دانشگاهی به صورت چند رسانه ای آموزشی
 5. زارعی زوارکی، اسمعیل، عوض زاده، ایرج، اولین همایش بین المللی کتاب درسی دانشگاهی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، استانداردهای طراحی و تولید کتاب درسی دانشگاهی به صورت چندرسانه ای آموزشی
 6. زارعی زوارکی، اسمعیل، همایش هفته پژوهش دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، الگوی طراحی آموزشی با رویکرد تطبیقی
 7. زارعی زوارکی، اسمعیل، عوض زاده، ایرج، همایش تخصصی تقد و بررسی رشته تکنولوژی آموزشی، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، ضرورت ایجاد دوره دکتری تکنولوژی آموزشی در ایران
 8. زارعی زوارکی، اسمعیل، عوض زاده، ایرج، فناوری آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، اصول طراحی دوره های آموزش الکترونیکی
 9. زارعی زوارکی، اسمعیل، عوض زاده، ایرج، فناوری آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، سطوح طراحی آموزشی در دوره های آموزش از راه دور

۱۰٫ زارعی زوارکی، اسمعیل، عوض زاده، ایرج، همایش هفته پژوهش دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، یادگیری و تدریس تلفیقی

۱۱٫ زارعی زوارکی، اسمعیل، عقیق، کمال، راستگار، کاظم، سومین کنفرانس آموزش الکترونیکی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، سنجش و ارزشیابی آموزش الکترونیکی گزارش موردی از دوره آموزش الکترونیکی رشته مهندسی صنایع

۱۲٫ زارعی زوارکی، اسمعیل، همایش هفته پژوهش دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، یادگیری تلفیقی

۱۳٫ زارعی زوارکی، اسمعیل، امیری، اکرم، سومین همایش کشوری کاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم پژشکی، سخنران، مقاله خلاصه، طراحی آموزش الکترونیکی دوره مهارتهای تفکر خلاق با روش ابداعانه حل مسئله

۱۴٫ زارعی زوارکی، اسمعیل، پاکپور، یونس، سومین همایش کشوری کاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم پژشکی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، انتقال سرعت شناختی در محیط یادگیری الکترونیکی با رویکرد تلفیقی

۱۵٫ زارعی زوارکی، اسمعیل، بدریان، مرضیه، ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، سنجش و ارزشیابی آموزش الکترونیکی : گزارش موردی از دوره آموزش الکترونیکی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۱۶٫ زارعی زوارکی، اسمعیل، جامه بزرگ ، مریم، یازدهمین همایش کشوری گفتاردرمانی ایران، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، ارائه الگوی طراحی محیط یادگیری با رویکرد انگیزشی برای مداخله در درمان ناروان گفتاری

۱۷٫ زارعی زوارکی، اسمعیل، الله کرمی، آزاد، هفتمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، مقایسه اثربخشی آموزش تلفیقی و سنتی بر خلاقیت دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی

۱۸٫ زارعی زوارکی، اسمعیل، همایش ملی آسیب شناسی و راهکارهای ارتقای سبک زندگی در ایران امروز، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، حیطه بین شخصی در برنامه درسی: راهکارهای موثر برای ارتقای فرهنگ کار جمعی

۱۹٫ زارعی زوارکی، اسمعیل، جامعه بزرگ، زهرا، یازدهمین همایش کشوری گفتاردرمانی ایران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، ارائه الگوی طراحی محیط یادگیری با رویکرد انگیزشی برای مداخله در درمان ناروان گفتاری

۲۰٫ مرادی، رحیم، زارعی زوارکی، اسمعیل، اولین کنگره بین المللی و ششمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، تاثیر آموزش چندرسانه ای برمیزان یادگیری مهارت های اجتماعی دانش آموزان اوتیسم

۲۱٫ زارعی زوارکی، اسمعیل، مرادی، رحیم، همایش ملی فرهنگ مطالعه در ایران فرصت ها، تهدیدها و آینده پیش رو، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، نقش فناوری های نوین با تاکید بر یادگیری سیار در ترویج فرهنگ مطالعه

۲۲٫ زارعی زوارکی، اسمعیل، همایش هفته پژوهش دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، سخنران، مقاله کامل، کاربرد فناوری اطلاغات و ارتباطات در آموزش ویژه

۲۳٫ زارعی زوارکی، اسمعیل، همایش هفته پژوهش دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، پیشگیری از اعتیاد : معرفی برنامه درسی پودمانی موسسه ملی سوء مصرف مواد مخدر آمریکا

۲۴٫ زارعی زوارکی، اسمعیل، همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی بستری برای آموزش و یادگی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان

ارائه شده در همایش های بین المللی

 1. Zarei Zavaraki Esmaeel, Ahuja Malvinder, Indian national Portage Association & SAP(DRS,UGC), Published Article, brief article, Intrnet Technolojy for students with Special needs, 2002/02/18, 2002/02/20
 2. Zarei Zavaraki Esmaeel, National Seminar on Instrumentation & Information Technology for Disabled, Published Article, brief article, NETWORK COMMUNICATION TECHNOLOGY AND DISABLED PERSONS, 2002/03/22, 2002/03/22
 3. Zarei Zavaraki Esmaeel, Proceedings of the National Seminar on challenges in vocational &Technical Education to Persons with Disabilities, Published Article, complete article, Intrnet Technolojy AS AmEANS In Area of Vocational and Technical Education to Persons with disablties, 2002/09/24, 2002/09/25
 4. Zarei Zavaraki Esmaeel, world Confarance on Educational Multimedia,Hypermedia & Telecommunications, Published Article, complete article, Assciation of Use of Network Communications with Background Characterstics of Faculty Teachers, 2003/06/21, 2003/06/26
 5. Zarei Zavaraki Esmaeel, Science,Technolojy & Muman Development, Published Article, brief article, Study of Motor Skill on the Stu dents with Learning Difficulties in Mathematics, 2001/02/20, 2005/02/23
 6. Zarei Zavaraki Esmaeel, E-Learn 2005 World conference on E-learning in …, Published Article, complete article, Reasons of Inadequate Use of computers Technology by …, ۲۰۰۵/۱۰/۲۴, ۲۰۰۵/۱۰/۲۸
 7. Zarei Zavaraki Esmaeel, Sharifi Saber, Noroozi Darush, SITE 2006 Society for Information Technology & Teacher Education Internatinal, Published Article, complete article, Information Technology and Higher Education …, ۲۰۰۶/۰۳/۲۰, ۲۰۰۶/۰۳/۲۴
 8. Zarei Zavaraki Esmaeel, Toofaninejad ehsan, Global Learn Asia Pacific : Global Learning ( Global Conference on Learning and Technology), Published Article, complete article, The effect of blended learning on students mathematics learning, 2011/03/28, 2011/03/28
 9. Zarei Zavaraki Esmaeel, Sharifi Saber, Noroozi Darush, Society for Information Technology and Teacher Education International Conference, complete article, Information Technology and Higher Education

 راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

 1. بررسی تأثیر دوره آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات در سواد کامپیوتری معلمان مرد مقطع متوسطه شهر نجف آباد در سال تحصیلی ۸۲-۸۳، سعید حسینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی
 2. ب‍ررس‍ی‌ وم‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ در م‍ی‍ان‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ و دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر ق‍م‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۱۳۸۳-۸۴، احمد خوش کنار، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 3. ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ وی‍ژگ‍ی‌ ف‍ردی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‌ ام‍وزان‌ ب‍ا م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ در اوق‍ات‌ ف‍راغ‍ت‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر ب‍م‌، مجید جعفری زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 4. ب‍ررس‍ی‌ راه‍ب‍رده‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ICT در ن‍طام‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍ت‍رال‍ی‍ا، آم‍زی‍ک‍ا و ه‍ن‍د و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‍ه‍ا ب‍ا ای‍ران‌، محمدصدیق قادری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی
 5. ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ در م‍ی‍ان‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍اری‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۸۴-۸۵ و ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌، معصومه باقرپور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 6. بررسی رابطه بین ویژگی های فردی، تحصیلی و شغلی اعضاء هیات علمی با میزان استفاده از ITدر دانشگاه علامه طباطبائی و تهران در سال تحصیلی ۱۳۸۲-۸۳، صابر شریفی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 7. ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ICT و رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ گ‍روه‍ه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌، ت‍ج‍رب‍ی‌ و ان‍س‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ر ه‍م‍دان‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۱۳۸۴-۸۵، راضیه قلی زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 8. ب‍ررس‍ی‌  ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌  م‍ح‍ت‍وای‌  ب‍رن‍ام‍ه‌  ه‍ای‌  آم‍وزش‍ی‌  دوره‌  آزم‍ای‍ش‍ی‌  آم‍وزش‌  م‍ج‍ازی‌  دان‍ش‍ک‍ده‌  ع‍ل‍وم‌  ح‍دی‍ث‌ ش‍ه‍ر ری‌  ب‍راس‍اس  اه‍داف‌  از پ‍ی‍ش‌  ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌  ش‍ده ‍،  بهاء الدین رحمانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 9. ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‌ چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ درس‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ دوم‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ اه‍داف‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌ و اص‍ول‌ ه‍ف‍ت‌ گ‍ان‍ه‌ م‍ای‍ر، ایرج عوض زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۱۰٫ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ روی‍ک‍رده‍ای‌ ف‍ک‍ری‌ ون‍ظری‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ب‍ه‍ره‌ گ‍ی‍ری‌ از ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ارت‍ب‍اطات‌ در آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، محمدرضا حشمتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی

۱۱٫ ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ در م‍ی‍ان‌ م‍دی‍ران‌ م‍دارس‌ دول‍ت‍ی‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ن‍ظری‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۸۴ -۸۳، ایرج نورا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۱۲٫ ن‍ق‍ش‌ م‍راک‍ز ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ن‍ه‍ض‍ت‌ س‍وادآموزی‌ ب‍ر س‍واد آم‍وزی‌ ی‍ادگ‍ی‍رن‍دگ‍ان‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ از ن‍ظر م‍دی‍ران،آم‍وزش‍ی‍اران‌ و ی‍ادگ‍ی‍رن‍دگ‍ان‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۱۳۸۳-۸۴  و ارئ‍ه‌ ال‍گ‍وی‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌، افشین زنگی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۱۳٫ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر وض‍ع‍ی‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ICT در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد و دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ خ‍وی‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۸۵-۸۶، لیلا بهلولی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۱۴٫ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ آم‍وزش‌- پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ آم‍وزش‌ دی‍ده‌ ب‍ا م‍ع‍ل‍م‍ان‌ آم‍وزش‌ ن‍دی‍ده‌ در دوره‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ در م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اراک‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۸۴-۸۵، راضیه جلیلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۱۵٫ ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ ب‍ه ‍ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ در م‍دارس‌ دول‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ران‍ت‍ف‍اع‍ی‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۱۳۸۴-۸۵، لیلا پورعلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۱۶٫ ب‍ررس‍ی‌ ف‍رات‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ی‍ادگ‍ی‍رن‍دگ‍ان‌ ب‍ر اس‍اس‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌، شیرین الله بخش، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۱۷٫ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ اب‍راز وج‍ود ب‍ر م‍ی‍زان‌ اح‍س‍اس‌ ای‍م‍ن‍ی‌ دان‍ش‌ ام‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍دارس‌ ه‍وش‍م‍ن‍د در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ب‍ی‌۸۶-۸۷، ترانه موذنی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی

۱۸٫ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ آم‍وزش‍ی‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ پ‍س‍ران‍ه‌ ی‌ غ‍ی‍ران‍ت‍ف‍اع‍ی‌ و دول‍ت‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ی‌ ۴ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۸۵-۸۶، رضا کوهستانی دهقی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی

۱۹٫ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ک‍ارگ‍اه‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ دادرس‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ از دی‍دگ‍اه‌ ک‍ارآم‍وزان‌ در پ‍ل‍ی‍س‌ ای‍ران‌، احمدرضا ارسنجانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۲۰٫ ه‍ن‍ج‍اری‍اب‍ی‌ ف‍رم‌ ف‍ارس‍ی‌ س‍ی‍اه‍ه‌ ع‍لاق‍ه‌ ب‍ه‌ درس‌ (CIS) در م‍ی‍ان‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ت‍ه‍ران‌، مختار غزنوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۲۱٫ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر دوره‌ آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍دی‍ران‌ آم‍وزش‌ دوره‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ی‍ک‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی۸۵-۸۶، م‍ن‍ی‍ژه‌ آق‍ام‍ح‍س‍ن‍ی‌ ق‍ش‍م‍ی‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۲۲٫ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر ن‍رم‌ اف‍زار آم‍وزش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر اص‍ول‌ م‍وض‍وع‍ات‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ب‍ا ن‍رم اف‍زاره‍ای‌ م‍وج‍ود در آم‍وزش‌ ن‍ورپ‍ردازی‌ ب‍ر پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ه‍ن‍ر ج‍وی‍ان‌ ع‍ک‍اس‍ی‌ آم‍وزش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۸۵-۸۶، سیدمحمد میرکانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی

۲۳٫ ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ و ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ س‍ی‍ر ت‍ح‍ول‌ ن‍ه‍ض‍ت‌ س‍واد آم‍وزی‌ در ای‍ران‌ و ک‍ش‍وره‍ای‌ ه‍ن‍د و ان‍دون‍زی‌، سیدگلشن نقشبندی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی

۲۴٫ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ ب‍ر م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ آم‍وزش‌ م‍رک‍زی‌ ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۸۵-۸۶، منیره ح‍اج‍ی‌ آق‍ا ب‍زرگ‍ی‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۲۵٫ ت‍اث‍ی‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ ب‍ر پ‍رورش‌ ت‍ف‍ک‍ر خ‍لاق‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر س‍ال‌ س‍وم‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌، حسین زنگنه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی

۲۶٫ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ راه‍ب‍رده‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ آم‍وزش‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ در درس‌ رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ق‍طع‌ ک‍اردان‍ی‌ م‍رک‍ز ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ ش‍ه‍ی‍د رج‍ای‍ی‌ ق‍زوی‍ن‌، علی مدد معصومی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۲۷٫ ب‍ررس‍ی‌ آم‍وزش‌ ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ ای‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ وراب‍طه‌ آن‌ ب‍ا اش‍ت‍غ‍ال‌ ج‍وان‍ان‌ در ش‍ه‍ر ه‍م‍دان‌ س‍ال‌۸۵ -۸۴، فائزه رضایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی

۲۸٫ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ وارت‍ب‍اطات‌ در ب‍ی‍ن‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍زی‌ ای‍ران‌، ایام قویدل، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی

۲۹٫ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ان‍طب‍اق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ری‍اض‍ی‍ات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌ ب‍ا طراح‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر اص‍ول‌ روی‍ک‍رده‍ای‌ رف‍ت‍ار گ‍رای‍ی‌، ش‍ن‍اخ‍ت‌ گ‍رای‍ی‌ و س‍اخ‍ت‍ن‌ گ‍رای‍ی‌، علی اصغر طلائی مشعوف، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۳۰٫ ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ س‍ی‍ر ت‍ح‍ول‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ع‍ش‍ای‍ر اس‍ت‍ان‌ ل‍رس‍ت‍ان‌، ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍د از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، محمدحسین سلیمانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۳۱٫ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ طراح‌ آم‍وزش‍ی‌ در ت‍ال‍ی‍ف‌ ک‍ت‍اب‌ درس‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ درس‍ی‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌ س‍ال‌۱۳۸۷، بهاء الدین کریمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی

۳۲٫ ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ و ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍ج‍ازی‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌، ه‍ن‍دو و ای‍ران‌، درویش سرچمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۳۳٫ ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ و ک‍ارب‍رد ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌درس‍ی‌ دوره‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ از ن‍ظر ص‍اح‍ب‍ن‍ظران‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ درس‍ی‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌ و م‍ع‍ل‍م‍ان‌ م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۱۳۸۶-۸۷، حسن علی گرمابی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۳۴٫ ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ر ال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ال‍گ‍وی‌ ” رودری‍ک‌ س‍ی‍م‍ز”، مرضیه بدریان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۳۵٫ خ‍ود ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍درس‍ی‍ن‌ و دان‍ش‍ج‍و م‍ع‍ل‍م‍ان‌ م‍راک‍ز ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ از م‍ی‍زان‌ ت‍وان‍ای‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ درآم‍وزش‌ و ی‍ادگ‍ی‍ری‌، اراز نوبری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۳۶٫ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ آم‍ادگ‍ی‌ ک‍ارب‍رد زی‍ر س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ اول‍ی‍ه‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ از ن‍ظر م‍دی‍ران‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ )، م‍دارس‌ م‍ت‍وس‍طه‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌ م‍ن‍اطق‌ ۱۹ ک‍ان‍ه‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌)، عاطفه یوسفی خواه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۳۷٫ ارزش‍ی‍اب‍ی‌ س‍ای‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ رش‍د ب‍ر اس‍اس‌ م‍لاک‌ ه‍ای‌ طراح‍ی‌ س‍ای‍ت‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌، سمیه محمدی عزیزآبادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۳۸٫ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ب‍ر اف‍زای‍ش‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از ش‍رق‌ م‍ش‍ه‍د، زهرا پرهام فر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۳۹٫ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌ درس‌ ری‍ای‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر س‍ال‌ اول‌ دوره‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ش‍ه‍ر س‍ق‍ز در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۸۵-۸۶، قاسم فتحی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۴۰٫ ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ پ‍خ‍ش‌ ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ در ای‍ران‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ ب‍رای‌ راه‌ ان‍دازی‌ آن‌ در ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، مولود مشهدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۴۱٫ طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ ن‍رم‌ اف‍زار چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ای‌ آم‍وزش‌ خ‍وان‍دن‌ ف‍ارس‍ی‌ وت‍اث‍ی‍رآن‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ خ‍وان‍دن‌ ک‍ودک‍ان‌ پ‍ی‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‍ی‌، الهام فردوسیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۴۲٫ ب‍ررس‍ی‌ م‍راک‍ز ی‍ادگ‍ی‍ری‌ دان‍ش‌ام‍وزان‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌ در س‍طح‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ و ارائ‍ه‌ طرح‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ راه‌ ان‍دازی‌ ای‍ن‌ م‍راک‍ز در س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌ ای‍ران‌، حسین س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ ازن‍دری‍ان‍ی‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۴۳٫ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ درس‌ ف‍ارس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ان‍طب‍اق‌ آن‌ ب‍ا اص‍ول‌ چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ای‌ م‍ای‍ر و اه‍داف‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ل‍وم‌ در آم‍وزش‌ ال‍ک‍ترون‍ی‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رطوس‍ی‌، پری مرتضوی اقدم، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۴۴٫ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ س‍ی‌ دی‌ ه‍ای‌ چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ای‌ آم‍وزش‌ ق‍رآن‌ ب‍راس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ طراح‍ی‌ و ت‍ول‍ی‍د چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ای‌ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌، مهدی اشراقی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۴۵٫ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ م‍ل‍ی‌ م‍دارس‌ ای‍ران‌ در ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ه‍ای‌ ی‍ادده‍ی‌- ی‍ادگ‍ی‍ری‌ م‍ی‍ان‌ دب‍ی‍ران‌ و دان‍ش‌آم‍وزان‌ پ‍س‍ر دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۸۸ -۸۷، رحمت اک‍ب‍ری‌ ن‍ی‍ا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۴۶٫ ب‍ررس‍ی‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ن‍رم‌اف‍زاره‍ای‌ ه‍ن‍دس‍ه‌ی‌ پ‍وی‍ا در دوره‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌، سعید ام‍ی‍ن‌ال‍رع‍ای‍ای‍ی‌ ی‍م‍ی‍ن‍ی‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۴۷٫ ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ م‍وان‍ع‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ ب‍ه‌ آم‍وزش‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر در ک‍ش‍وره‍ای‌ ای‍ران‌، م‍ص‍ر و م‍ال‍زی‌، فریبا ع‍ل‍ی‌پ‍ورت‍وم‍اج، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۴۸٫ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ک‍اوش‍گ‍ری‌ در درس‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ ب‍ر پ‍رورش‌ خ‍لاق‍ی‍ت‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر و پ‍س‍ر س‍ال‌ دوم‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ت‍وی‍س‍رک‍ان‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۸۸ -۸۷، محمدرضا شمسعلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۴۹٫ ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ س‍ی‍ر اص‍لاح‍ات‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍وس‍س‍ات‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ ای‍ران‌، ژاپ‍ن‌ و م‍ال‍زی‌، آیت گوهری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۵۰٫ ت‍اث‍ی‍ر چ‍ن‍درس‍ان‍ه‌ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ی‍ادداری‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ری‍اض‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ک‍م‌ ت‍وان‌ ذه‍ن‍ی‌ آم‍وزش‌ پ‍ذی‍ر پ‍ای‍ه‌ چ‍ه‍ارم‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ش‍ه‍ر اراک‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۱۳۸۸-۸۹، فرزانه غریبی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۵۱٫ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ م‍ل‍ی‌ م‍دارس‌ ای‍ران‌ در اج‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ در م‍ی‍ان‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌، م‍دی‍ران‌ و دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۸۹ -۹۰، مرضیه خادم نعمت الهی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۵۲٫ ت‍اث‍ی‍ر ن‍ق‍ش‌ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ت‍ح‍رک‌ ب‍ری‍ادگ‍ی‍ری‌، ت‍س‍ه‍ی‍ل‌ س‍ازی‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌، و ان‍گ‍ی‍زه‌ ه‍ای‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ درس‌ ع‍ل‍وم‌، شراره قره باغی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۵۳٫ ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۸۹ -۸۸، محمدرضا داداش زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۵۴٫ ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌ درون‍ی‌ م‍دارس‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ش‍ه‍ر ده‍گ‍لان‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۸۸ -۸۷، آرام کریمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۵۵٫ ارزش‍ی‍اب‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ دوره‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ک‍ارب‍ری‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ م‍دل‌ ک‍رک‌ پ‍ات‍ری‍ک‌، علیرضا مطلبی نژاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۵۶٫ ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ و ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ آم‍وزش‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ در ن‍ظام‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ اس‍ت‍رال‍ی‍ا، ه‍ن‍د و ای‍ران‌، نازیلا صالحی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۵۷٫ ب‍ررس‍ی‌ ف‍رص‍ت‍ه‍ا و ت‍ه‍دی‍ده‍ای‌ ک‍ارب‍رد ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ و راه‍ب‍رده‍ای‌ آن‌ در ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌، ساعده معطی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۵۸٫ طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ چ‍ن‍درس‍ان‍ه‌ای‌ آم‍وزش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ و ت‍راف‍ی‍ک‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ی‍ادداری‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر پ‍ای‍ه‌ س‍وم‌اب‍ت‍دای‍ی‌ ش‍ه‍ر گ‍رگ‍ان‌، رقیه خاری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۵۹٫ ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ولات‌ چ‍ش‍م‌ ان‍داره‌ه‍ا و چ‍ال‍ش‌ ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ آم‍وزش‌ ب‍زرگ‍س‍الان‌ در ای‍ران‌ و آل‍م‍ان‌، محمد گل صمنلو، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۶۰٫ ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ض‍رورت‌ ه‍ا و ال‍زام‍ات‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍وس‍س‍ات‌ آم‍وزش‌ پ‍ی‍ش‌ از دب‍س‍ت‍ان‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ ژاپ‍ن‌، ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ و ای‍ران‌، پریدخت احمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۶۱٫ ت‍اث‍ی‍ر ال‍گ‍وه‍ای‌ طراح‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ گ‍ان‍ی‍ه‌ و پ‍ن‍ج‌ م‍راح‍ل‍ه‌ای‌ ب‍ای‍ب‍ی‌ در آم‍وزش‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌، ی‍ادداری‌ و ان‍گ‍ی‍زش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌، مائده مالکی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۶۲٫ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر رای‍ان‍ه‌ ب‍ر ارت‍ق‍اء س‍طح‌ دان‍ش‌ و م‍ه‍ارت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌، سارا اسدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۶۳٫ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ن‍رم‌ اف‍زار آم‍وزش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر اص‍ول‌ ق‍طع‍ه‌ ه‍ای‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ در آم‍وزش‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ر پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ و ان‍گ‍ی‍زه‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌، مرضیه بهرام چوبین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۶۴٫ ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ب‍ه‍ره‌ گ‍ی‍ری‌ از ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ و ی‍ادگ‍ی‍ری‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ و م‍دی‍ران‌ ش‍رک‍ت‌ آب‌ و ب‍رق‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ خ‍رم‌آب‍اد، زینب باسیوس، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۶۵٫ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ در ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ م‍دارس‌ دول‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ر دول‍ت‍ی‌ م‍ق‍طع‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ۱ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌، فرزانه فلاح، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۶۶٫ ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ گ‍زی‍ن‍ش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ب‍رای‌ ورود ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍وس‍س‍ات‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ در ای‍ران‌، س‍وئ‍د و آل‍م‍ان‌، مرضیه قاسمی راد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۶۷٫ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر روش‌ ه‍ای‌ ت‍دری‍س‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ و ح‍ل‌ م‍س‍ال‍ه‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ در درس‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ی‍روان‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۹۰ -۸۹، صغری زارعی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۶۸٫ ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ف‍ع‍ل‍ی‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ در م‍دارس‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ور و م‍ی‍زان‌ ب‍ه‍ره‌گ‍ی‍ری‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ و دان‍ش‌ آم‍وزان‌ در ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ت‍دری‍س‌ و ی‍ادگ‍ی‍ری‌، رقیه طالشی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۶۹٫ ت‍اث‍ی‍ر چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ای‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍واد ت‍وه‍م‌ زا ب‍ر ن‍گ‍رش‌ و آگ‍اه‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍ای‍ه‌ اول‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۹۰ -۱۳۸۹، سمیه فدائی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۷۰٫ ارزش‍ی‍اب‍ی‌ درون‍ی‌ گ‍روه‌ آم‍وزش‍ی‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ب‍رای‌ ارت‍ق‍اء ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ گ‍روه‌، مرتضی رومیانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۷۱٫ ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر رای‍ان‍ه‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ان‍گ‍ی‍زه‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ درس‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ س‍وم‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ۲ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌، فاطمه نیک آئین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۷۲٫ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍وج‍ود و م‍طل‍وب‌ ب‍رخ‍ورداری‌ از م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ – ارت‍ب‍اطات‍ی‌ در م‍ع‍ل‍م‍ان‌ دوره‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ای‍ج‍رود در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۸۹ -۹۰، محسن کردلو، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۷۳٫ ب‍ررس‍ی‌ چ‍ال‍ش‍ه‍ای‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ دی‍ن‍ی‌ در ع‍ص‍ر ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌، حمیده حسینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۷۴٫ ارزش‍ی‍اب‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍ع‍ام‍ل‌ م‍وج‍ود در چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ درس‌ ری‍اض‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ اول‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ در س‍ال‌ ۸۹ -۸۸، سعید بیات، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۷۵٫ ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ روش‌ آم‍وزش‌ ع‍م‍ی‍ق‌ ب‍ا روش‌ آم‍وزش‌ گ‍س‍ت‍رده‌ در م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ی‍ادداری‌ درس‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر پ‍ای‍ه‌ اول‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌، مژده نیک فرجام، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۷۶٫ ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ آم‍وزش‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ م‍ج‍ازی‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌، ژاپ‍ن‌ و ای‍ران‌، زهره جوادی فرد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۷۷٫ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ راه‍ب‍رده‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ وارت‍ب‍اطات‌ در آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ا ، اس‍ت‍رال‍ی‍ا ، ه‍ن‍د و ای‍ران‌، سیده فاطمه ابراهیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۷۸٫ ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ س‍ی‍اس‍ت‍ه‍ا، اه‍داف‌ و ت‍ش‍ک‍ی‍لات‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ا، ه‍ن‍د و ای‍ران‌، سمیه یزادانپوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۷۹٫ ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ن‍وآوری‌ ه‍ا در آم‍وزش‌ ب‍زرگ‍س‍الان‌ در س‍ه‌ ک‍ش‍ور آل‍م‍ان‌، ه‍ن‍د و ای‍ران‌، الهه امیری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۸۰٫ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ و وال‍دی‍ن‌ از اج‍رای‌ طرح‌ ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ در م‍دارس‌ چ‍ن‍د پ‍ای‍ه‌ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ دل‍ف‍ان‌ )ن‍ورآب‍اد)، عیسی زمانیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۸۱٫ ب‍ررس‍ی‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ت‍ع‍ام‍ل‌ م‍ی‍ان‌ ع‍ن‍اص‍ر س‍ه‌ گ‍ان‍ه‌ آم‍وزش‌ (دان‍ش‍ج‍و، اس‍ت‍اد، م‍ح‍ت‍وا) در ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، سیدطاهر سیدی نظرلو، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۸۲٫ ب‍ررس‍ی‌ چ‍ال‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ام‍ک‍ان‍ات‌ ف‍ن‍اوری‌ در م‍راک‍ز پ‍ی‍ش‌ از دب‍س‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ۱۳۸۹ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍ار م‍ن‍اس‍ب‌، سجاد عباسی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۸۳٫ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ارای‍ی‌ درون‍ی‌ م‍دارس‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ دول‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ران‍ت‍ف‍اع‍ی‌ ش‍ه‍ر داراب‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۱۳۸۸-۸۹، حسن کوهی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۸۴٫ مقایسه کارایی درونی مدارس راهنمایی دولتی و غیر انتفاعی شهر داراب در سال تحصیلی ۸۹-۸۸، حسن کوهی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۸۵٫ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ در آم‍وزش‌ وپ‍رورش‌ دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍ال‍زی‌، ژاپ‍ن‌ و ای‍ران‌، کاوه کریمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۸۶٫ ت‍اث‍ی‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ارپ‍وش‍ه‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ر ن‍گ‍رش‌، ان‍گ‍ی‍زش‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، عیسی رضائی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۸۷٫ طراح‍ی‌ و ت‍ول‍ی‍د ک‍ت‍اب‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ، اج‍را و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ در درس‌ م‍ق‍دم‍ات‌ روش‍ه‍ا و ف‍ن‍ون‌ ت‍دری‍س‌، شبنم نثری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۸۸٫ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر وب‍لاگ‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌ م‍ش‍ارک‍ت‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌، یوسف مهدوی نسب، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۸۹٫ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر روش‌ ت‍دری‍س‌ ای‍ف‍ای‌ ن‍ق‍ش‌ و روش‌ ت‍دری‍س‌ م‍ت‍داول‌ ب‍ر ان‍گ‍ی‍زه‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ درس‍ی‌ ه‍دی‍ه‌ ه‍ای‌ آس‍م‍ان‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر پ‍ای‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ راب‍ر، صفورا بهور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۹۰٫ ارزی‍اب‍ی‌ ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ت‍ل‍ف‍ن‌ ه‍م‍راه‌ و ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ارب‍رد آن‍ه‍ا در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، فرشته الطافی دادگر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۹۱٫ ت‍اث‍ی‍ر دوره‌ ی‌ آم‍وزش‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ آم‍ادگ‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ ای‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ان‍گ‍ی‍زش‌ ش‍رک‍ت‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ دوره‌، منیژه هوشمندجا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۹۲٫ ن‍ی‍از س‍ن‍ج‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دوره‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ آگ‍اه‍ی‌ از اع‍ت‍ی‍اد و م‍واد روان‌ گ‍ردان‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور طراح‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ درآم‍وزش‌ وپ‍رورش‌ ش‍ه‍ر ب‍وئ‍ی‍ن‌ زه‍را، ام البنین کشاورز رودکی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۹۳٫ ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ارک‍ان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ح‍وزه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ در ای‍ران‌، عاطفه شهبازی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۹۴٫ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ب‍ه‍ره‌ گ‍ی‍ری‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ دوره‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ از روش‌ ه‍ای‌ ت‍دری‍س‌ ف‍ع‍ال‌ در درس‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ور آب‍اد س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۱۳۸۹-۹۰، عباس ملک پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۹۵٫ ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ ب‍رخ‍ورداری‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍ای‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ از م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ ت‍ف‍ک‍ری‌ (ان‍ت‍ق‍ادی‌، خ‍لاق‌) و پ‍ژوه‍ش‍گ‍ری‌، مصطفی مختاری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۹۶٫ ن‍ی‍ازس‍ن‍ج‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ اداره‌ ک‍ل‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ اس‍ت‍ان‌ اردب‍ی‍ل‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور طراح‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌، جابر حیدری خانقاه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۹۷٫ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ در آم‍وزش‌ وپ‍رورش‌ دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ چ‍ی‍ن‌ ،ک‍ره‌ ش‍م‍ال‍ی‌ و ای‍ران، مهدی ندیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۹۸٫ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وه‍ای‌ طراح‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ و م‍راک‍ز ی‍ادگ‍ی‍ری‌ در م‍راک‍ز، ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍د، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

۹۹٫ ت‍أث‍ی‍ر آم‍وزش‌ س‍واد اطلاع‍ات‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ م‍دارس‌ ه‍وش‍م‍ن‍د، ک‍ش‍ک‍ول‍ی‌، س‍ع‍ی‍ده‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

 1. ت‍اث‍ی‍ر ب‍ازی‌ رای‍ان‍ه‌ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌، ی‍ادداری‌ و ان‍گ‍ی‍ز پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ در م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ری‍اض‍ی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ ک‍م‌ت‍وان‌ ذه‍ن‍ی‌ پ‍ای‍ دوم‌ اب‍ت‍دای‍ی‌، ولای‍ت‍ی‌، ال‍ه‍ه‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ م‍دارس‌ ه‍وش‍م‍ن‍د دوره‌ دوم‌ م‍ت‍وس‍طه‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍ت‍رال‍ی‍ا، م‍ال‍زی‌ و ای‍ران‌، داودن‍ی‍ا، ب‍ه‍زاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

 1. م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ درت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍ت‍رال‍ی‍ا، م‍ال‍زی‌ و ای‍ران‌، م‍وس‍وی‌ ن‍س‍ب‌، ع‍ل‍ی‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 2. ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ع‍دم‌ ک‍ارب‍رد رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍دی‍د آم‍وزش‍ی‌ ت‍وس‍ط دب‍ی‍ران‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ و دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ پ‍اوه‌ در س‍ال‌۹۱- ۹۲، س‍ب‍زه‌، ف‍ران‍ک‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 3. ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ ب‍ا ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی و ان‍گ‍ی‍زه‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، محمد ابوبکری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 4. ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ت‍ع‍ام‍ل‌ ک‍ارب‍ران‌ رادی‍و ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ص‍دا وت‍اث‍ی‍ر ب‍رم‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ آن‍ان‌، رازان‍ی‌، م‍ه‍رن‍از، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 5. م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ ان‍گ‍ی‍زه‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر پ‍ای‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ م‍دارس‌ ه‍وش‍م‍ن‍د ب‍ا م‍دارس‌ ع‍ادی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ۲ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌، م‍لازادگ‍ان‌، ع‍ل‍ی‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 6. م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ی‍ادداری‌ م‍ف‍ه‍وم‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ و ان‍دام‌ ه‍ای‌ ح‍س‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍ای‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ م‍دارس‌ ه‍وش‍م‍ن‍د و ع‍ادی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ۲ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌.، ف‍ع‍ل‍ه‌گ‍ری‌، م‍ح‍م‍د، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 7. ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ درس‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ج‍ازی‌ ع‍ل‍وم‌ و ح‍دی‍ث‌ ش‍ه‍رری‌ ب‍راس‍اس‌ م‍ؤل‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‍دارد اس‍ک‍ورم‌، اک‍ب‍ری‌ ب‍ی‍ات‍ی‍ان‍ی‌، اع‍ظم‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 8. ت‍اث‍ی‍رآم‍وزش‌ چ‍ن‍درس‍ان‍ه‌ای‌ ب‍ر رش‍د م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ درخ‍ودم‍ان‍ده‌ پ‍ای‍ه‌ اول‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ درس‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۹۱-۹۲، رحیم مرادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 9. ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ش‍ه‍رون‍د ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ در ک‍ت‍اب‌ ک‍ار و ف‍ن‍اوری‌ پ‍ای‍ه‌ ش‍ش‍م‌ اب‍ت‍دای‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ان‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 10. ارزش‍ی‍اب‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ دوره‌ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ پ‍ای‍ه‌ ش‍ش‍م‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ داراب‌ س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۹۱-۹۰، خ‍ن‍دان‌، ال‍ه‍ام‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 11. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر طراح‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر اص‍ول‌ اول‍ی‍ه‌ ی‌ آم‍وزش‌ م‍ری‍ل‌ ب‍ر روی‌ م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ی‍ادداری‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ در درس‌ زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ب‍دل‍ی‌، م‍ه‍دی‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 12. م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ پ‍ی‍ش‌ از دب‍س‍ت‍ان‌ در م‍راک‍زآم‍وزش‍ی‌ ه‍وش‍م‍ن‍د و ع‍ادی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌، م‍ح‍م‍دی‌، رق‍ی‍ه‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 13. م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ و آم‍وزش‌ ح‍ض‍وری‌ ب‍ر خ‍لاق‍ی‍ت‌ و ت‍ف‍ک‍ر ان‍ت‍ق‍ادی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍ای‍ه‌ دوم‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌، ال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ی‌، آزاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 14. ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از آم‍وزش‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ در آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ وزارت‌ دف‍اع‌ و پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، رض‍ای‍ی‌، دان‍ی‍ال‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 15. س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ی‍زان‌ آم‍ادگ‍ی‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ص‍دوق‍ی‌ پ‍ردی‍س‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ ی‍زد، م‍س‍ع‍ودن‍ی‍ا، م‍ه‍ن‍از، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 16. ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ روش‌ ت‍دری‍س‌ ب‍ای‍ب‍ی‌ در م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ان‍گ‍ی‍زش‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ در درس‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و آداب‌ زن‍دگ‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ ش‍ش‍م‌ اب‍ت‍دای‍ی‌، حسین ع‍زی‍زی‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 17. ت‍أث‍ی‍ر روی‍ک‍رد ی‍ادگ‍ی‍ری‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر وظی‍ف‍ه‌ ب‍ر اف‍زای‍ش‌ درک‌ م‍طل‍ب‌ ی‍ادگ‍ی‍رن‍دگ‍ان‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ زب‍ان‌ خ‍ارج‍ی‌، مرضیه محمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 18. م‍ق‍ای‍س‍ه‌ روش‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ م‍ش‍ارک‍ت‍ی‌ و ب‍ح‍ث‌ گ‍روه‍ی‌ ب‍ر ش‍ادک‍ام‍ی‌ و اب‍راز وج‍ود در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍ای‍ه‌ اول‌ م‍ت‍وس‍طه‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌، افشین بابا مرادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 19. ب‍ررس‍ی‌ دان‍ش‌، ن‍گ‍رش‌ و م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر پ‍ای‍ه‌ ی‌ ش‍ش‍م‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ازن‍ا از ب‍ازی‌ ه‍ای‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌، اکبر کبیری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 20. م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ خ‍ودت‍ن‍ظی‍م‍ی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ م‍دارس‌ ع‍ادی‌ و ه‍وش‍م‍ن‍د پ‍ای‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ دب‍س‍ت‍ان‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ۲ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۹۲- ۹۱، فاطمه قزلباش، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 21. م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر روش‌ آم‍وزش‌ ح‍ض‍وری‌ و م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر وب‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ دم‍اون‍د، اسماعیل ش‍م‍س‌ ک‍ی‍لان‍ی‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 22. ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ در س‍ن‍د ت‍ح‍ول‌ ب‍ن‍ی‍ادی‍ن‌ آم‍وزش‌وپ‍رورش‌ و ام‍ک‍ان‌س‍ن‍ج‍ی‌ ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دارس‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر ج‍ی‍رف‍ت‌، سمیرا امیرافضلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 23. ت‍اث‍ی‍ر ال‍گ‍وی‌ طراح‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ چ‍ه‍ار م‍ول‍ف‍ه‌ ای‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ب‍ار ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ی‍رون‍ی‌ و م‍ه‍ارت‌ ح‍ل‌ م‍س‍ال‍ه‌ در درس‌ ف‍ی‍زی‍ک‌، مصطفی سالاری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 24. ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وای‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ج‍رب‍ی‌، م‍طال‍ع‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ک‍ار و ف‍ن‍اوری‌ ش‍ش‍م‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ اه‍داف‌ س‍ن‍د ت‍ح‍ول‌ ب‍ن‍ی‍ادی‍ن‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، نعیمه یوسفی فشکی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 25. ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ س‍واد اطلاع‍ات‍ی‌ ب‍ا م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ت‍ف‍ک‍ر ان‍ت‍ق‍ادی‌ در م‍دارس‌ دوره‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ی‍ن‍اب‌، محمد عباسی دومشهری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 26. ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وای‌ پ‍وی‍ان‍م‍ای‍ی‌ه‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‌ داده‌ ش‍ده‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ی‌ ۲ س‍ی‍م‍ا ب‍ر اس‍اس‌ ه‍دف‌ پ‍رورش‌ رف‍ت‍ار ع‍اطف‍ی‌ در دوره‌ پ‍ی‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‌، سپیده ظریف احمدزاده محمودی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 27. طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ آم‍وزش‍ی‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر رای‍گ‍ل‍وث‌، م‍ری‍ل‌ و ک‍ل‍ر و ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ان‍گ‍ی‍زش‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌، محمد شاهعلی زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 28. طراح‍ی‌ و ت‍ول‍ی‍د ب‍ازی‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ال‍گ‍وی‌ م‍ح‍ی‍ط ی‍ادگ‍ی‍ری‌ م‍ؤث‍ر و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ان‍گ‍ی‍زش‌ و م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌، زینب گرزین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 29. ت‍اث‍ی‍ر چ‍ن‍درس‍ان‍ه‌ای‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ال‍گ‍وی‌ طراح‍ی‌آم‍وزش‍ی‌ م‍ری‍ل‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ان‍گ‍ی‍زش‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ در درس‌ ک‍ار و ف‍ن‍اوری‌ پ‍ای‍ه‌ ه‍ف‍ت‍م‌، حسین خاک نژاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 30. ب‍ررس‍ی‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ درم‍دارس‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ ای‍ران‌ ، ژاپ‍ن‌ و ک‍ره‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍ار ج‍ه‍ت‌ ارت‍ق‍اء ن‍ظام‌ آم‍وزش‍ی‌، مرتضی ابراهیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 31. ب‍ررس‍ی‌ ب‍ارش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ی‍رون‍ی‌ آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍و چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ای‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ال‍گ‍وی‌ طراح‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ری‍ل‌، محمد زارع، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 32. م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر ن‍رم‌اف‍زاره‍ای‌ ت‍ول‍ی‍د م‍ح‍ت‍وای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌، الهه نیک روش، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 33. خودارزشیابی مدرسین و دانشجو معلمان مراکز تربیت معلم…، اراز نوبری، دانشگاه علامه طباطبائی
 34. مقایسه تاثیر نرم افزار آموزشی مبتنی بر اصول…، سید محمد میرکانی، دانشگاه علامه طباطبائی
 35. اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی…، زهرا پرهام فر، دانشگاه علامه طباطبائی
 36. تعیین نیازهای آموزشی دبیران زبان انگلیسی…، زاهدین شیراوند، دانشگاه علامه طباطبائی
 37. بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات ارتباطات…، منیره حاج آقا بزرگی، دانشگاه علامه طباطبائی
 38. یادگیری تلفیقی، فاطمه رضوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 39. بررسی تطبیقی سیر تحول آموزش و پرورش عشایر…، محمد حسین سلیمانی، دانشگاه علامه طباطبائی
 40. بررسی تحلیلی و تطبیقی سیر تحول نهضت سواد آموزی…، سید گلشن نقشبندی، دانشگاه علامه طباطبائی
 41. ارزشیابی برنامه درسی الکترونیکی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی…، مرضیه بدریان، دانشگاه علامه طباطبائی
 42. اثربخشی آموزش مهارت های شناختی و فراشناختی بر میزان استفاده از فناوری…، ایام قویدل، دانشگاه علامه طباطبائی
 43. تحلیل و ارزشیابی محتوای الکترونیکی درس زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور…، صغری سارونه، دانشگاه علامه طباطبائی
 44. اثربخشی مولفه های ابراز وجود بر میزان احساس ایمنی…، ترانه موذنی، دانشگاه علامه طباطبائی

 

 

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه دکتری

 1. م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ رف‍ت‍اری‌ وال‍دی‍ن‌، ت‍ن‍ظی‍م‌ ک‍ن‍ش‌ ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌ و دارودرم‍ان‍ی‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ اخ‍ت‍لال‌ ن‍ارس‍ای‍ی‌ ت‍وج‍ه‌- ف‍زون‌ ج‍ن‍ب‍ش‍ی‌ (ADHD)، علی اکبر سلیمانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 2. طراح‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌ دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ طب‌ ن‍ظام‍ی‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ق‍ی‍ه‌ ا… )ع‍ج‌)، رمضان رحمانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 3. ت‍اث‍ی‍ر م‍ن‍ت‍وری‍ن‍گ‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر دارب‍س‍ت‌ زن‍ی‌ دان‍ش‌ راه‍ب‍ردی‌ در ب‍ه‍س‍ازی‌ م‍دی‍ران‌ س‍طح‌ م‍ی‍ان‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ای‍ران‌ خ‍ودرو دی‍زل‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌، اع‍ت‍م‍ادف‍ر، ای‍رج‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 4. طراح‍ی‌ و اع‍ت‍ب‍اری‍اب‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ م‍طل‍وب‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ی‌ درس‍ی‌ م‍س‍ال‍ه‌ م‍ح‍ور در م‍راک‍ز ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌، ب‍رق‍ی‌، ع‍ی‍س‍ی‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 5. طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ک‍ارب‍رد رس‍ان‍ه‌ ه‍ا و روش‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ در آم‍وزش‌ س‍لام‍ت‌ و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آن‌ در ت‍ول‍ی‍دات‌ آم‍وزش‌ س‍لام‍ت‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا، زهرا جامه بزرگ، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 6. طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ اث‍رب‍خ‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر وب‌ ب‍ه‌م‍ن‍ظور ت‍س‍ه‍ی‍ل‌ س‍ازی‌ ع‍ام‍ل‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ی‍ادگ‍ی‍ری‌ در درس‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌، مونا مخبری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 7. طراح‍ی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ آم‍وزش‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ در دوره‌ ی‌ اب‍ت‍دای‍ی‌، سیدمحمدرضا صفوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی
 8. م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍ه‌ روش‌ آم‍وزش‌ ح‍ض‍وری‌، ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ و ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌، ی‍اد داری‌، ان‍گ‍ی‍زه‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ و م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، حمیدرضا مقامی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی

کسب جوایز فرهنگی  و مرجع اعطا کننده

 1. لوح تقدیر به عنوان دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی، معاون آموزشی وزارت علوم، فرهنگ و آموزش عالی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد
 2. لوح تقدیر به عنوان دانشجوی بورسیه نمونه دکتری دانشجویان خارج کشور، وزیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 3. لوح سپاس، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی
 4. لوح سپاس، دبیر کنفرانس ملی و بین المللی آموزش
 5.  دانشگاه علامه طباطبائی الکترونیکی
 6. لوح سپاس، رئیس دانشگاه علامه طباطبائی
 7. لوح سپاس، معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
 8. لوح سپاس، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
 9. لوح سپاس، مدیر امور فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی

۱۰٫ لوح سپاس، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی