تماس با ما

تهران ، بلوار دهکده المپیک ، تقاطع بزرگراه شهید همت ، دانشگاه علامه طباطبائی ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ، گروه تکنولوژی آموزشی 

کد پستی : ۱۴۸۹۶۸۴۵۱۱

وب سایت دانشگاه : www.atu.ac.ir

وب سایت دانشکده : www.pef.atu.ac.ir

ایمیل :ezaraii@yahoo.com